Fearless
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Fearless

Kaynaşma ve Eğlence Portalı
 
AnasayfaKapıAramaKayıt OlGiriş yap

 

 ATATÜRK Hakkında Herşey

Aşağa gitmek 
3 posters
Sayfaya git : Önceki  1, 2
YazarMesaj
dj_fearless
Admin
Admin
dj_fearless


Mesaj Sayısı : 296
Yaş : 33
Nerden : ankara
Lakap : Süvari
Kayıt tarihi : 26/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Paz Nis. 27, 2008 4:34 pm

İşte bu şartların oluşturduğu hava içinde gerçekleştirilen Erzurum Kongresi* Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin müştereken hazırladığı bir Kongre idi. O günkü mülkî taksimatta Trabzon'un kapsadığı Doğu Karadeniz il ve ilçelerinden 17* Erzurum'un kapsadığı il ve ilçelerden 25* Sivas'ın kapsadığı il ve ilçelerden 14* Bitlis'ten 4 ve Van'dan 2 delegenin iştiraki ile toplam 62 üye ile toplanmıştı. Bugünkü idarî taksimat göz önüne alındığı takdirde 30'a yakın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz illerini ve bunların ilçelerini kapsamaktadır.

Erzurum Kongresi'nin toplanışı ve çalışmalarına başlamasıyla İstanbul da Saray ve Hükûmet tarafından* Anadolu'da yükselen bu kurtuluş sesini boğmak için yoğun bir faaliyet başladı. Ajanslarla Mustafa Kemal'in devlete başkaldıran bir asi olduğu* Erzurum Kongresi'nin kanunsuz toplandığı ilân edildi. Mustafa Kemal Paşa'yı tutuklamak için her türlü tedbire başvuruldu. İstanbul Hükûmeti* Erzurum Kongresi'nin dağılmasını* Kongre ye katılanların yakalanarak İstanbul Divan-ı Harbi'ne sevklerini emretti ise de millet fertlerini saran o zamanki millî hava içinde hiçbir makam bu emri yerine getirmeye teşebbüs edemedi.

İşte bu derece güç şartlar içinde gerçek bir vatan aşkıyla her türlü tehlikeyi göze alarak toplanan Erzurum Kongresi Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk temelleri bu Kongre'de atılmış* alınan tarihî kararlar Millî Mücadele'nin temel kurallarını oluşturmuştu. Erzurum Kongresi kararları şu şekilde özetlenebilir:

1- Doğu illeri ile Trabzon ve Canik sancağı hiçbir sebep ve bahane ile Osmanlı topluluğundan ayrılması mümkün olmayan bir bütündür. Bu demekti ki doğu illeri Ermenistan sevdasıyla* Karadeniz illeri Pontus hülyasıyla ana vatandan ayrılamayacaktır. Bu karar* vatanı ve milleti bölmek isteyenlere karşı ilk esaslı ihtardı.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı* millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. Bu madde ile milletin* her türlü işgal ve müdahaleyi kesin olarak reddettiği* birlik halinde direneceği bildiriliyordu. Vatan topraklarına yönelik hiçbir işgal ve müdahale* karşılıksız kalmayacaktı. Millet işgal ve istilâyı birlik halinde püskürtmeye kararlıydı.

3- Vatanın ve istiklâlin muhafaza ve teminine İstanbul Hükûmeti muktedir olamadığı takdirde* gayeyi temin için Anadolu'da geçici bir hükûmet kurulacaktır.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
dj_fearless
Admin
Admin
dj_fearless


Mesaj Sayısı : 296
Yaş : 33
Nerden : ankara
Lakap : Süvari
Kayıt tarihi : 26/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Paz Nis. 27, 2008 4:34 pm

İstanbul Hükûmeti'nin hali ve tutumu belliydi; güçsüz ve beceriksizdi. Memleketi Mondros Mütarekesi ile kayıtsız şartsız galip devletlere teslim etmişti. Ülkeyi uçurumun kenarından ancak ve ancak millî iradeye dayanan bir hükûmet kurtarabilirdi; bu mutlaka gerçekleştirilecekti. Esasen Erzurum Kongresi bu amaca yönelik ilk adımdı.

4- Kuva- i Millîye'yi amil ve irade-i mılliyeyi hâkim kılmak esastır. Kuva-yi Milliyeden kasdedilen millî kuvvetler* milletin bağrından çıkacak millî bir ordu idi. Bu ordu* milletin kutsal gayesi uğrunda milletin arzu ve eğilimleri yönünde mutlaka zafere ulaşacaktı. Millî iradeyi hakim kılmak aynı zamanda demokratik bir esastı. Bu esasta Cumhuriyet rejiminin ilk kıvılcımlarını sezmemek mümkün değildi.

5- Hıristiyan azınlıklara siyasî hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan imtiyazlar verilemez. Memleketteki azınlıklar yer yer siyasî egemenlik davasına kalkışmıştı. Memleket bütünlüğünü bozucu* vatanı parçalayıcı bu gibi davranışlara imkân verilmeyecekti. Azınlıklara sosyal dengemizi bozan ekonomik* hukuksal ve kültürel -her ne çeşit olursa olsun- ayrıcalıklar ve üstünlükler tanınmayacaktı.

6- Manda ve himaye kabul olunamaz. Türk milleti her şeyi göze alarak istiklâli için silâha sarılmıştı. Hiç kimseden lûtuf ve yardım beklemiyordu; yabancı devletlerden merhamet istemiyordu. Her ne pahasına olursa olsun istiklâl mutlaka gerçekleşecekti. Parola "Ya istiklâl ya ölüm" idi.

7- Millî Meclis'in derhal toplanmasına ve hükûmet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır. İtilaf Devletleri'nin baskısı ve Padişah fermanı ile kapatılmış olan Meclis derhal toplanmalı* hükûmetin millet ve memleketin mukadderatı ile ilgili vereceği her türlü karar böyle bir meclisin denetiminden geçirilmeliydi. Hükûmet kararları ancak bu şekilde meşruluk kazanacaktı.

8- Milletimiz insanî ve asrî gayeleri tebcil* fennî* sınaî ve iktisadî hal ve ihtiyacımızı takdir eder. Bu cümle ile Türk milletinin yeniliklere açık ruhu belirtiliyordu. Denilmek isteniyordır ki* Türk milleti insanî ve uygar amaçların değerini bilen ve kavrayan bir millettir. Nitekim Atatürk* milletin çehresini değiştiren büyük inkılâplara başladığı zaman "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi* milletimizi her bakımdan uygar bir toplum haline getirmektir. İnkılâplarmızın temel kuralı budur." diyecekti. Kararda geçen "Milletimiz fennî* sınaî ve iktisadî hal ve ihtiyacımızı takdir eder" ifadesinde de harap bir memleketi bayındır hale getirmek için gelecekte gerçekleştirilecek kalkınma hamlelerine işaret edilmekte idi.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
dj_fearless
Admin
Admin
dj_fearless


Mesaj Sayısı : 296
Yaş : 33
Nerden : ankara
Lakap : Süvari
Kayıt tarihi : 26/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Paz Nis. 27, 2008 4:34 pm

Erzurum Kongresi* memleketin bütününü ilgilendiren bu tarihî kararlarıyla bölgesel bir kongre olmaktan çıkmış* kendisinden sonra gelişecek tüm olayları büyük ölçüde etkilemişti. Zira* Sivas Kongresi kararları* Erzurum Kongresi kararlarına dayandı. Misak-ı Millî'nin esasında Erzurum Kongresi kararları yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanış ve açılış gerekçesi Erzurum Kongresi kararlarına oturtuldu. Mudanya ve Lozan Antlaşmaları'nın bağımsızlığı savunan ruhu; ilhamını Erzurum Kongresi kararlarından aldı. Cumhuriyet rejiminin ruhu* irade-i milliyeyi hâkim kılmak esasında toplandı. Ve nihayet "Milletimiz insanî ve asrî gayeleri tebcil eder." cümlesiyle Atatürk inkılâplarının ilk kıvılcımları Erzurum Kongresi'nde parıldadı.

Sonuçları bakımından bu derece önem taşıyan Erzurum Kongresi için Mustafa Kemal Paşa* kapanış konuşmasında "Tarih* bu Kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." ifadesini kullandı.

Erzurum Kongresi* 7 Ağustos 1919 günü -kendisi adına bütün yetkileri kullanacak- 9 kişilik bir Heyet-i Temsiliye seçerek çalışmalarına son verdi. Şimdi Heyet-i Temsiliye'yi ve Onun Başkanı'nı büyük bir görev bekliyordu. Erzurum Kongresi'nde parlayan kıvılcımı söndürmemek* Sivas'ta onu meş'ale haline getirerek millî kurtuluşa daha emin adımlarla yürümek gerekiyordu. Bu sebepledir ki* Mustafa Kemal Paşa* doğu illerinin mukadderatı için toplanan Erzurum Kongresi'ni -gayesini daha da genişleterek- bu amaca yöneltmek istedi. Bu sebepledir ki* Erzurum Kongresi'ni Sivas Kongresi'ne bağlayarak Millî Mücadele'ye memleket yüzeyinde genişlik kazandırdı.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
dj_fearless
Admin
Admin
dj_fearless


Mesaj Sayısı : 296
Yaş : 33
Nerden : ankara
Lakap : Süvari
Kayıt tarihi : 26/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: SİVAS   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Paz Nis. 27, 2008 4:35 pm

Sivas Kongresi günlerinde de memleketin içinde bulunduğu ağır mütareke şartları bütün acılığı ile devam ediyordu. Mondros Mütarekesi'nin milletimiz aleyhine haksız ve insafsız bir şekilde uygulanması* İzmir'e çıkmış olan Yunanlıların İtilâf devletlerinden aldığı cüretle Anadolu'nun içine doğru ilerlemesi* çeşitli şehirlerimizin işgali Sivas Kongresi günlerinde de birbirini izledi. İşte böyle bir hava içinde Mustafa Kemal Paşa* bir kısım Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber Sivas Kongresi'ne iştirak etmek üzere 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a geldi. Sivas* Millî Mücadele liderini emsalsiz sevgi gösterileri ve coşkun bir sevinçle karşıladı.

Sivas Kongresi* 4 Eylül 1919 günü o zamanlar "Mekteb-i Sultanî" olarak kullanılan bir binanın salonunda* 38 delegenin iştiraki ile toplandı. Kongre* 8 gün devam etti ve 11 Eylül 1919'da Heyet-i Temsiliye seçimini takiben bir beyanname yayımlayarak çalışmalarına son verdi. İlk oturumda yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa* başkan seçildi.

Erzurum Kongresi'ni takiben bütün memleketi temsil eden böylesine önemli bir Kongre'nin özellikle Sivas'ta toplanışı* şehrin stratejik durumu ile ilgili idi. Anadolu'nun ortasında yer alan bu şehrimiz -mütareke şartları gereğince İtilâf Devletleri'ni temsilen bazı subaylar bulunmasına rağmen- işgal altında değildi. Ulaşım bakımından Anadolu yollarının birleştiği bir kavşak durumunda idi. Ogünkü imkânların elverdiği ölçüde çeşitli Anadolu şehirlerine şu veya bu şekilde bağlanabiliyordu. Her ne kadar Fransızlar Adana üzerinden* İngilizler Samsun'dan şehri işgal tehdidinde bulunuyorlarsa da Mustafa Kemal Paşa* böyle bir işgalin düşmana çok pahalıya mal olacağını hesaplıyordu. Bütün bu avantajları yanında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Sivas Şubesi* şehirde oldukça iyi teşkilâtlanmıştı.

İşte bu şartların oluşturduğu hava içinde gerçekleşen Sivas Kongresi doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine toplanmış* bir millî kongredir. Kongre'nin 38 üyesinden 31'ini Batı ve Orta Anadolu illerinden gelen üyeler* 7'sini ise Doğu Anadolu illerini temsilen Erzurum Kongresi'nce seçilen Heyet-i Temsiliye oluşturmuştu. Böylece Batı ve Orta Anadolu illerinden seçilen delegelerle Doğu illerini temsilen gelen Heyet-i Temsiliye* Sivas Kongresi'ne memleket çapında bir genişlik ve bütünlük kazandırdı.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ScreamOfSilence
Admin
Admin
ScreamOfSilence


Mesaj Sayısı : 220
Nerden : İzmir
Lakap : ScREaM
Kayıt tarihi : 30/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Çarş. Nis. 30, 2008 2:32 pm

Bilgilerin İçin Teşşekürler Emegine Saglık Wink
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
dj_fearless
Admin
Admin
dj_fearless


Mesaj Sayısı : 296
Yaş : 33
Nerden : ankara
Lakap : Süvari
Kayıt tarihi : 26/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Çarş. Nis. 30, 2008 10:06 pm

Sağol Yorumun İçin Çok Mutlu

_________________
Kötüler Her Zaman Elimin Altında Yanacak!
ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Blackhandbx7
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ilker
Er
Er
ilker


Mesaj Sayısı : 3
Kayıt tarihi : 04/05/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Paz Mayıs 04, 2008 10:50 pm

Ellerine sağlık.Artık pes.Bu kadar fazla yazmana gerek yoktu...


Biraz özetleseydin daha iyi (Okunabilir) olabilirdi... Laughing


yine de güzel olmuş...[b][code]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ScreamOfSilence
Admin
Admin
ScreamOfSilence


Mesaj Sayısı : 220
Nerden : İzmir
Lakap : ScREaM
Kayıt tarihi : 30/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Ptsi Mayıs 05, 2008 2:32 pm

bukadar çok yazması onun kişiliginin ortay çıakrmıs yani atatüke sevgisi çok büyük hiç üşenmeden bu kadar şeyi yazmısın gerçekten tebrikler Wink
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
dj_fearless
Admin
Admin
dj_fearless


Mesaj Sayısı : 296
Yaş : 33
Nerden : ankara
Lakap : Süvari
Kayıt tarihi : 26/04/08

ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Empty
MesajKonu: Geri: ATATÜRK Hakkında Herşey   ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Whosonline2Ptsi Mayıs 05, 2008 5:24 pm

sağol scream

_________________
Kötüler Her Zaman Elimin Altında Yanacak!
ATATÜRK Hakkında Herşey - Sayfa 2 Blackhandbx7
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
ATATÜRK Hakkında Herşey
Sayfa başına dön 
2 sayfadaki 2 sayfasıSayfaya git : Önceki  1, 2
 Similar topics
-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Fearless :: Türkiye :: Atatürk Bölümü-
Buraya geçin: